Een ogenblik geduld aub, op dit moment wordt uw cv geüpload,
dit kan tot 15 seconden duren.

Privacy Statement

Privacy Statement downloaden

 

Dit is het privacy statement van Trainee.nl gevestigd te (1817 MS) Alkmaar aan de Comeniusstraat 8 die zich bezighoudt met diensten op het gebied van arbeid en arbeidsbemiddeling. Dit privacy statement voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming die per 25 mei 2018 van toepassing is.

In dit privacy statement zullen de volgende punten aan bod komen:

 1. Cookiebeleid
 2. Gegevens die verwerkt worden wanneer u solliciteert
 3. Gegevens die verwerkt worden wanneer u een dienstverband aangaat
 4. Doel verwerking persoonsgegevens
 5. Wie ontvangen de persoonsgegevens
 6. Bewaartermijnen
 7. Recht op inzage, rectificatie en verwijdering
 8. Recht op bezwaar en overdracht
 9. Recht op intrekking toestemming verwerking persoonsgegevens
 10. Recht op klagen
 11. De wettelijke grondslag
 12. Contactgegevens
 13. Recht op aanpassing privacy statement

Begrippen:

Betrokkenen: Personen van wie de persoonsgegevens verwerkt worden.

Verwerken: Alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen

1. Cookiebeleid

Onze website maakt gebruikt van functionele cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken en hiervoor hoeft geen toestemming voor worden gevraagd. Deze cookies zorgen ervoor dat bijvoorbeeld login gegevens onthouden worden. Als u niet akkoord gaat met de cookies op onze website heeft dat geen invloed op de werking van de website. Deze cookies blijven namelijk ook werken als u geen akkoord geeft.

Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics. Het doel van deze cookies is om een duidelijk beeld te krijgen van onder andere bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Dit gebeurt uitsluitend anoniem en kunnen dus niet te herleiden zijn naar personen. Google zal nooit uw hele IP-adres gebruiken, maar zal altijd het laatste octet van uw IP-adres maskeren.

Als u zich via onze website heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief of heeft aangegeven andere marketing e-mails te willen ontvangen dan zal het downloaden van afbeeldingen of het aanklikken van een link in een e-mail ertoe leiden dat u persoonlijk wordt geïdentificeerd. Wij kunnen hierdoor zien of u onze e-mail opent en of u doorklikt naar onze website. Wilt u dit niet dan kunt u zich uitschrijven voor de nieuwsbrief of andere marketing e-mails of in uw browser aangeven dat u de cookies niet accepteert.

Tot slot maken wij gebruik van social plug-in trackingcookies. Deze cookies gebruiken wij om u social media buttons te kunnen tonen. Als u op onze website komt krijgt u een cookiemelding waar u toestemming kunt geven of kunt weigeren. Wilt u geen gebruik maken van deze social plug-in trackingcookies dan kunt u de cookies weigeren.

2. Gegevens die verwerkt worden wanneer u solliciteert

Wij vragen aan u de volgende gegevens wanneer u bij ons solliciteert:

 • NAW-gegevens;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Curriculum Vitae.

Deze gegevens zullen standaard één maand bewaard worden. Wanneer u toestemming heeft gegeven om uw gegevens langer te mogen bewaren zullen wij uw gegevens bewaren voor de termijn waar u toestemming voor heeft gegeven.

3. Gegevens die verwerkt worden wanneer u een dienstverband aangaat

Wanneer u een dienstverband met ons aangaat bestaan de persoonsgegevens die wij verwerken uit:

 • Naam (voor- en achternaam);
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • BSN-nummer;
 • CV;
 • Diploma’s;
 • Personele documenten;
 • Kopie ID bewijs;
 • Pasfoto;
 • Burgerlijke staat;
 • E-mailadres;
 • Nationaliteit;
 • Informatie over opleidingen;
 • Bankrekeningnummer;
 • VAR-verklaringen;
 • Gegevens over beschikbaarheid;
 • Arbeidsverleden;
 • Verlof;
 • Overige zaken die wettelijk zijn geregeld of waarvoor u toestemming heeft verleend.

Deze gegevens worden verwerkt om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen te brengen, service te kunnen verlenen, gewerkte uren te registreren, nieuwsbrief te versturen en om betalingen te kunnen verwerken.

4. Doel verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Trainee.nl verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van arbeidsovereenkomsten. Deze overeenkomsten zien hoofdzakelijk toe op het leveren van arbeidsbemiddeling. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van Trainee.nl te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

5. Wie ontvangen de persoonsgegevens

Wanneer u als sollicitant, trainee, consultant, zelfstandige of werknemer persoonsgegevens aan Trainee.nl verstrekt, worden uw gegevens opgenomen in onze databank. De systemen waarmee wij werken zijn:

 • Bullhorn;
 • Exact;
 • Twinfield.

Wij dragen er zorg voor dat de aan ons toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen zo goed mogelijk beschermd worden en de kans op verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaand adres (punt 12).

Daarnaast kunnen persoonsgegevens met derden (onze opdrachtgevers) gedeeld worden indien dit nodig blijkt te zijn voor het uitvoeren van de arbeidsbemiddeling.

6. Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan nodig opgeslagen met als uitgangspunt maximaal vier weken als wij niet met u verder gaan, tenzij er toestemming door de betrokkene is gegeven om de persoonsgegevens langer te mogen bewaren. De gegevens van personen waarmee wij een overeenkomst hebben, zullen in ons bestand worden opgeslagen voor de periode dat u bij ons in dienst bent. Als u uit dienst treedt hebben wij een wettelijke verplichting om gegevens uit de salarisadministratie die fiscaal van belang zijn nog 7 jaar na uitdiensttreding te bewaren. Loonbelastingverklaringen en kopieën van paspoorten dienen wij nog 5 jaar na uitdiensttreding te bewaren. Persoonsgegevens die niet meer van belang/nodig zijn en waar geen wettelijke verplichting aanhangt zullen wij verwijderen wanneer u uit dienst treedt.

7. Rechten betrokkenen

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming krijgen betrokken meer rechten om voor zichzelf op te komen als hun persoonsgegevens verwerkt worden. Zo heeft u onder andere het recht op inzage. Dit wil zeggen dat u als betrokkene een verzoek aan ons kunt doen als u wilt zien welke gegevens wij verwerken en deze gegevens wilt inzien. Daarnaast heeft u het recht op rectificatie en aanvulling. Dit kan wanneer u onjuiste persoonsgegevens wilt laten wijzigen of aanvullen. Het recht om vergeten te worden houdt in dat er in een aantal gevallen de gegevens van een persoon gewist moeten worden als betrokkene hierom vraagt. Tevens heeft u het recht om een beperking op de verwerking van persoonsgegevens te doen. Zo kunt u als een betrokkene een verzoek doen aan een organisatie om niet alle gegevens te verwerken. Een beperking van de verwerking van persoonsgegevens moet wel voldoen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

8. Recht op bezwaar en overdracht

U heeft als betrokkene het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als er een bezwaar is gemaakt zullen wij stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens. Het recht op overdracht (recht op dataportabiliteit) is het recht om gegevens over te dragen. Het houdt in dat betrokkene het recht hebben om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van hen heeft. Als betrokkene kunt u vragen of een organisatie uw persoonsgegevens rechtstreeks naar een andere organisatie stuurt.

9. Recht op intrekking toestemming verwerking persoonsgegevens

Als betrokkene heeft u het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Dit moet net zo makkelijk weer in te trekken zijn als dat u uw toestemming gegeven heeft. De gegevens die dan op basis van toestemming zijn verkregen, moeten dan verwijderd worden. Dit verzoek kunt u mailen naar onderstaand e- mailadres (punt 12).

10. Recht op klagen

Personen van wie de gegevens verwerkt worden hebben het recht om te klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. De wettelijke grondslag

De wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens is op basis van contractuele bemiddeling. De persoonsgegevens zijn nodig om arbeidsovereenkomsten te sluiten of u te kunnen plaatsen bij een opdrachtgever. Dit kan ook op basis van gerechtvaardigd belang.

12. Contactgegevens

Heeft u vragen of verzoeken rondom de verwerking van persoonsgegevens? Dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen:

Trainee.nl
Comeniusstraat 8
1817 MS Alkmaar
info@trainee.nl
085 066 7955

13. Recht op aanpassing privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in ons privacy statement te mogen doorvoeren. Deze wijzigingen zullen op onze website www.trainee.nl te vinden zijn.

Bekijk de vacatures